Sau khi nạp CXu thành công thì vào mục sản phẩm đề chuyển tiền vào game.

Nạp CXu qua cổng thẻ GATE
Tỉ lệ quy đổi 10.000 GATE = 10.000 CXu

Số tiền cần nạp
Số tiền cần nạp
Chọn Ngân hàng
Số tiền cần nạp
Chọn Ngân hàng
Số tiền cần nạp
Phương thức nạp
Loại thẻ
Mệnh giá
Chọn sai mệnh giá thẻ sẽ bị trừ 50%. Sai lần 3 trở lên sẽ bị khoá tài khoản.
Thông tin
Vui lòng giữ lại thẻ cào cho tới khi tiền được cộng thành công vào tài khoản của bạn.

Số tiền cần nạp